De Reisleider

Dr. Kees den Biesen (1959) is literatuurweten­schap­per, filo­soof en theoloog. Kees is vooral geboeid door de wisselwerking  tussen kunst, intellect en levensbeschouwing. Hij is gespecialiseerd in de vroegchristelijke literatuur van het Nabije Oosten, de fenomenologische architectuurtheorie van Dom Hans van der Laan, en de symbolische theologie van Efrem de Syriër. Hij heeft veel gepubliceerd over de literaire, intellectuele en religieuze dimensies van poëzie bij de vierde-eeuwse dichter-theoloog Efrem de Syriër en bestudeert vanuit deze optiek ook de werken van Dante Alighieri. Kees leidde verschillende Dante-leesgroepen in Nederland en heeft veel ervaring met het ontsluiten van poëtische en literaire teksten voor hedendaagse lezers.

Samen met zijn vrouw Catherine woont hij op een stille heuvel in de Umbrische Apennijnen, waar hij zich toelegt op vertalen, schrijven en tuinieren. Hij is lid van de Werkgroep Italië-Studies te Amsterdam, de Accademia dei Romiti te Gualdo Tadino en het Beth Mardutho Syriac Institute in New Jersey. Hij is gastdocent aan de theologische faculteit van de Universiteit van Salzburg en research associate van het Department of Ancient Languages van de Universiteit van Pretoria.

Ofschoon hij bij gelegenheid graag publiceert, geeft Kees toch het liefst les. Daarbij gaat het bijna steeds om teksten – literaire, filosofische en/of religieuze – die in groepsverband worden gelezen en besproken. Al is dit alles academisch onderbouwd, oogmerk van de bijeenkomsten is de actualisatie van de teksten in dagelijks leven van de lezers. Al met al zijn het steeds uitdagende en spannende cursussen die hij ontwerpt, vaak als antwoord op wat er in de lezersgroepen allemaal naar boven komt. Enkele recente cursussen zijn:

  • Op weg met Dante: over de poëzie van het mens-zijn;
  • Van tragedie naar komedie: Dante en Vergilius in de Hel;
  • Poëzie, filosofie en wetenschap bij Dante Alighieri: een ontdekkingstocht door Dante’s werken;
  • Dante, Beatrice en Vrouwe Filosofie: hoe Plato en Aristoteles elkaar vonden in Italiaanse liefdespoëzie;
  • Dante’s sterren: astronomie en astrologie in de Divina Commedia;
  • Hemelse poëzie voor aardse mensen: het Paradijs, verloren én her-vonden;

 

Enkele van zijn recente Nederlandstalige publicaties:

ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܕ݂ܫܽܘܡܠܳܝ ܩܽܘܪܳܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܠܦ݂ܽܘܬ݂ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܺܕ݁ܬ݁ܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬ݁ܳܐ ܐܳܪܬ݁ܳܕ݁ܳܘܟ݁ܣܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ܝܰܐ  Hemels Brood en Geestelijke Drank: Orde van de viering van de goddelijke Qurobo volgens de traditie van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië, Bar Ebroyo Press : Losser, 2017, 393 pp. [tweetalige uitgave Syrisch-Nederlands, met inleiding].

‘De onweerstaanbare liefde van God: twee Syrische kerkvaders over de universele verlossing in Christus’, in De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, nr. 40, 8 (2015) 22-35.

‘Van liefdespoëzie naar Paradijservaring: op weg met Dante en Beatrice’, in De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, nr. 40, 8 (2015) 44-53.

De zingende vrouwen van St. Efrem de Syriër. Mimro van Mor Jacob van Sarug over de gelukzalige Mor Efrem. Vertaald en ingeleid door Kees den Biesen (Partute: Schatten van de Syrische Vaders 2), Bar Ebroyo Press : Losser, 2014; 76 pp.; ISBN 978-90-5047-044-5.

‘De Schepper en de dichter: Efrem de Syriër over goddelijke en menselijke creativiteit’, in De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, nr. 35, 7 (2014) 22-31.

‘Bouwen voor en geloven in een nieuw wij: verslavingszorg in Dorp De Hoop’, in Manuela Kalski (ed.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen, Almere : Parthenon, 2013, pp. 183-200; ISBN 978-90-79578-580 (ePub 978-90-79578-641).

Dank aan het Verborgen Licht: de vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër, Glane-Losser : Bar Ebroyo Press, 2012; 214 pp. (ISBN 978-90-5047035-3).

‘Bruggen tussen werelden. Verhalen over diaspora en identiteit bij Syrisch-orthodoxe christenen’, in Joris Verheijen & Jonneke Bekkenkamp (eds.), Onszelf voorbij. Over de grenzen van verbondenheid, Almere : Parthenon, 2011; pp. 122-148 (noten op pp. 250-254); ISBN 978-90-79578-276.