2015 – Beatrice in Dante’s poëzie: van liefdesgedicht naar paradijservaring

Studiereis naar Ravenna

Basilica of San Vitale, Ravenna

Basilica of San Vitale, Ravenna

Waarom begon een jonge Florentijn ooit met het dichten van liefdespoëzie? Wie was de vrouw die hem daartoe inspireerde? Welke levensfilosofie hingen hij en zijn collega-dichters aan? Waarom en hoe werd Beatrice, zijn leeftijdgenote en poëtische muze, het vaste anker van héél zijn verdere en zo wisselvallige leven?

Tussen de eerste sonnetten van de jeugdige Florentijn en de laatste Paradijscanto’s van de oude banneling in Ravenna ligt een leven van poëzie — van een talige worsteling met litera­tuur, filosofie, wetenschap, politiek en godsdienst, die culmineert in een diep doorvoelde ervaring van een even menselijke als goddelijke harmonie. Tijdens deze studieweek staan Dante’s Rime (‘rijmen’) centraal, d.w.z. de verzameling van ruim tachtig losse gedichten die hij tussen ca. 1282-1308 schreef. Aan de hand van markante sonnetti, ballate en canzoni volgen wij de grote ontwikkeling die de jonge dichter in weinige jaren doormaakt en komen wij thema’s en beelden op het spoor, die in later jaren de dragende structuur van zijn Commedia blijken te vormen. Met horten en stoten, vallen en opstaan, grote intuïtieve spron­gen vooruit en bedachtzame stappen achteruit, zien we hem antwoorden zoeken op de vraag wat liefde en poëzie is, wat het betekent om mens en dichter te zijn, wat de zin is van cultuur en samenleving, wat de uiteindelijke bestemming is van mens en mensheid.

Het is buitengewoon spannend om te ontdekken, dat de oudste en diepste wortels van de Commedia in Dante’s jeugdige poëzie te vinden zijn en dat in Dante’s leven begin en einde op een verrassende wijze met elkaar verband houden.

Klik hier voor het volledige programma.